SZKOŁA Z TRADYCJĄ ...:::...http://www.szkolazdumka.pl PDF Drukuj Email
Wpisany przez Teresa Januszko   
Wtorek, 28 Lipiec 2009 15:15
Rozmiar tekstu:
Tym, co nadaje szczególny charakter naszej szkole jest kultywowanie tradycji, które kształtuje świadomość narodową uczniów. Tradycja szkoły jest obecna w codziennej pracy. W czasie całej edukacji młodzież poznaje historię, geografię, kulturę i język swoich przodków. Życie w szkole nie ustaje wraz z ostatnim dzwonkiem, ale trwa do późnych godzin popołudniowych. Wtedy odbywają się różnego rodzaju zajęcia pozalekcyjne. Dobra atmosfera, życzliwy stosunek nauczycieli do młodzieży przekłada się na jej aktywność w życiu szkoły. Największą popularnością cieszy się Zespół Pieśni i Tańca „Dumka”, który jest chlubą i wizytówką naszej placówki. Podczas prób zespołu uczniowie obcują z bogatą kulturą ukraińską, zwyczajami, obrzędami, tańcem i pieśnią. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczą również w zajęciach grupy wokalnej „Żurawka”.

Uczniowie, którzy pierwszy raz wstępują w mury naszej szkoły wiedzą,  że czeka ich wyjątkowa studniówka. Jej urok polega na wprowadzeniu licznych ukraińskich tradycji. Na szczególną uwagę zasługują tu wyszywane bluzki, tzw. „soroczki”, w które są ubrani maturzyści podczas balu, a także „korowód”, „korowaj”, narodowe pieśni i przepiękne dekoracje. Pielęgnowanie tradycji w naszej szkole polega również na organizowaniu różnego rodzaju:
 • konkursów: religijnych, recytatorskich, wiedzy o historii, geografii i in.;
 • imprez: „małanki”, dyskoteki okolicznościowe, ogniska i in.;
 • akademii upamiętniających ważne wydarzenia historyczne: „Akcja Wisła”, Święto Pokrowy i in.;
 • wyjazdów na Ukrainę.
 W naszej szkole bardzo prężnie działa Klub Młodego Wolontariusza. Jego działalność polega na pomocy ludziom chorym i potrzebującym, organizowaniu kiermaszów i loterii charytatywnych. Wielkim wydarzeniem kulturalnym w naszej placówce jest semestralne zebranie rodziców. Uczniowie przedstawiają rodzicom efekty swojej pracy pozalekcyjnej: tańczą, śpiewają, recytują poezję. Z tak „rozśpiewanej i roztańczonej wywiadówki” rodzice wychodzą pełni podziwu, uznania i zadowolenia. Obok podtrzymywania tradycji równie ważne w naszej szkole jest zdobywanie wiedzy. Bardzo dobre wyniki w nauce uczniowie zawdzięczają wysoko wykwalifikowanej kadrze nauczycieli, komfortowym warunkom pracy, dobrze wyposażonym pracowniom przedmiotowym oraz systematycznej i rzetelnej nauce. Młodzi ludzie opuszczają mury naszej szkoły świadomi swoich planów na przyszłość. Dzięki działającemu w naszej placówce Szkolnemu Ośrodkowi Kariery, wiedzą jakie podjąć studia, aby mogli zrealizować swoje plany zawodowe. Niemal wszyscy nasi absolwenci podejmują studia na najlepszych polskich uczelniach. Są też tacy, którzy odważyli się spróbować swoich sił w Instytucie Medycyny we Lwowie. Marzenia są źródłem inspiracji dla wielu młodych ludzi. Nasza szkoła jest miejscem, które nie tylko zachęca do marzeń, ale też pomaga w ich spełnianiu. 
 

Dziś:

28-05-2023

BIP

Wyszywanka ...

 • Wyszywanka ...
 • Wyszywanka ...
 • Wyszywanka ...
 • Wyszywanka ...
 • Wyszywanka ...
 • Wyszywanka ...
 • Wyszywanka ...
 • Wyszywanka ...
 • Wyszywanka ...
 • Wyszywanka ...
 • Wyszywanka ...
 • Wyszywanka ...
 • Wyszywanka ...
 • Wyszywanka ...
 • Wyszywanka ...
 • Wyszywanka ...
 • Wyszywanka ...
 • Wyszywanka ...
 • Wyszywanka ...
 • Wyszywanka ...
 • Wyszywanka ...
 • Wyszywanka ...
 • Wyszywanka ...
 • Wyszywanka ...
 • Wyszywanka ...
 • Wyszywanka ...
 • Wyszywanka ...
 • Wyszywanka ...
 • Wyszywanka ...
 • Wyszywanka ...
 • Wyszywanka ...
 • Wyszywanka ...
 • Wyszywanka ...
 • Wyszywanka ...
 • Wyszywanka ...
 • Wyszywanka ...
 • Wyszywanka ...
 • Wyszywanka ...
 • Wyszywanka ...
 • Wyszywanka ...
 • Wyszywanka ...