Підручники на 2015/2016 н.р. - Ліцей PDF Друк E-mail
Написав Адміністратор   
Четвер, 02 липня 2015 22:22
Wykaz podręczników na rok szkolny 2015/2016
Liceum
 
           Klasa I
 
Język polski
„Nowe  Zrozumieć tekst-zrozumieć człowieka.Starożytność-średniowiecze” kl.I, cz.1, D.Chemperek, A.Kalbarczyk, wyd.WSiP
„ Zrozumieć tekst-zrozumieć człowieka.Renesans-Preromantyzm” kl.I, cz.2, D.Chemperek, A.Kalbarczyk, wyd.WSiP

Język ukraiński (książki do wypożyczenia w bibliotece szkolnej)
„Chrestomatia 1” Wybór tekstów z literatury ukraińskiej, B.Huk, wyd.WSiP
„Do dżereł 1” Historia literatury ukraińskiej, W.Sobol, wyd.WSiP
„Поглиблений практичний курс…”W.Wasyłenko
„Шкільна граматика української мови”, M.Łesiw

Język niemiecki
„Super 1”/dla początkujących/, G.Neuner, L.Pilypaityte, E.Szakaly i inni, wyd.Hueber Verlag GmbH&CoKG
„Motive Deutsh 1”/dla kontynuujących/ D.A.Jarząbek, D.Koper, wyd.WSiP
/możliwość zamówienia  podręczników na początku roku szkolnego/

Język angielski / podręczniki zostaną zamówione na początku roku szkolnego/
“Gateway plus 1” lub „Gateway plus 2”/dla początkujących/, D.Spencer, wyd.Macmillan
“Gateway plus 2” lub „Gateway plus 3”/dla kontynuujących/, D.Spencer, wyd.Macmillan

Język rosyjski
„Wot i my 1” , M.Wiatr-Kmieciak, S.Wujec, wyd.Wydawnictwo Szkolne PWN

Matematyka
„Matematyka 1” Zakres podstawowy,  W.Babiański, L.Chańko,D.Ponczek, wyd.Nowa Era

Geografia
„Oblicza geografii”cz.1. Zakres podstawowy, R.Uliszak, K.Wiedermann, wyd. Nowa Era, +atlas geograficzny

Biologia
„Biologia na czasie” Zakres podstawowy, E.Bonar, W.Krzeszowiec-Jeleń, St.Czachorowski, wyd.Nowa Era
słownik terminów biologicznych ukraińsko-polski, polsko-ukraiński 

Chemia 
„Chemia. Po prostu” Zakres podstawowy, H.Gulińska, K.Kuśmierczyk, wyd. WSiP

Fizyka i astronomia
„Odkryć fizykę”. Poziom podstawowy” M.Braun, W.Śliwa, wyd.Nowa Era

Edukacja dla bezpieczeństwa 
„Ciekawi świata. Edukacja dla bezpieczeństwa”, B.Boniek, A.Kruczyński, Ł.Wrycz-Rekowski, wyd.OPERON

Historia
„Poznać przeszłość.”Wiek XX , S.Roszak, J.Kłaczkow,  wyd.Nowa Era

WOS 
„W centrum uwagi” Zakres podstawowy,  A.Janicki, wyd.Nowa Era

Podstawy przedsiębiorczości 
„Krok w przedsiębiorczość” , Z.Makieła, T.Rachwał, wyd.Nowa Era

Informatyka 
„Informatyka” Zakres podstawowy, A.Gawełek, wyd.OPERON
WOK
„Spotkania z kulturą” M.Bokiniec, B.Forysiewicz, J.Michałowski i inni, wyd. Nowa Era

           Klasa II 
 
Język polski
 „Nowe Zrozumieć tekst-zrozumieć człowieka.Romantyzm i pozytywizm”cz.1  ” D.Chemperek, A.Kalbarczyk, wyd.WSiP
„Zrozumieć tekst-zrozumieć człowieka. Modernizm – dwudziestolecie międzywojenne (nurt klasyczny)”cz.2 D.Chemperek, A.Kalbarczyk, wyd.WSiP

Język ukraiński (książki do wypożyczenia w bibliotece szkolnej)
„Chrestomatia 2” Wybór tekstów z literatury ukraińskiej, B.Huk, wyd.WSiP
„Do dżereł 2” Historia literatury ukraińskiej, W.Sobol, wyd.WSiP
„Поглиблений практичний курс…”W.Wasyłenko
„Шкільна граматика української мови”, M.Łesiw

Język niemiecki
 „Alles klar 1b Neu”.Zakres podstawowy /dla początkujących./, K.Łuniewska, U.Tworek, Z.Wąsik, wyd.WSiP
„Alles klar 2a Neu”.Zakres podstawowy /dla początkujących./, K.Łuniewska, U.Tworek, Z.Wąsik, wyd.WSiP
„Motive Deutsh 2”/dla kontynuujących/ D.A.Jarząbek, D.Koper, wyd.WSiP
Repetytorium maturalne z j.niemieckiego-podręcznik Zakres rozszerzony, J.Betleja, I.Nowicka, D.Wieruszewska, wyd.PWN
/możliwość zamówienia  podręczników na początku roku szkolnego/

Język angielski
“Matura Explorer 1 Elementary”/dla początkujących/, J.Hughes, B.Polit, wyd.Nowa Era+Heinle Cengage Lerning
“Matura Explorer 2-Pre-Intermediate”/dla kontyn./, J.Hughes, B.Polit, wyd.Nowa Era+Heinle Cengage Lerning
„Matura repetytorium. Poziom podstawowy i rozszerzony”(II sem.) M.Rosińska, L.Edwards, wyd.Macmillan
“Gateway plus 3” lub „Gateway 4 plus ”/rozszerzenie/, D.Spencer, wyd.Macmillan
/możliwość zamówienia  podręczników na początku roku szkolnego/

Język rosyjski
 „Wot i my 2”  M.Wiatr-Kmieciak, S.Wujec, wyd.Wydawnictwo Szkolne PWN
„Wot i my 3” /rozszerzenie/ M.Wiatr-Kmieciak, S.Wujec, wyd.Wydawnictwo Szkolne PWN

Matematyka
„Matematyka 2” Zakres podstawowy, W.Babiański, L.Chańko,J.Czarnowska, G.Janocha, wyd.Nowa Era
„Matematyka 1.”  Zakres podstawowy i rozszerzony, W.Babiański, L.Chańko, D.Ponczek, wyd.Nowa Era

Geografia
„Oblicz geografii” Część 1,/rozszerzenie/ R.Malarz, M.Więckowski, wyd. Nowa Era   
„Oblicz geografii” Część 2, T.Rachwał, wyd. Nowa Era   + atlas geograficzny

Biologia
„Biologia  na czasie 1”,/rozszerzenie/  M.Guzik, E.Jastrzębska, R.Kozik, wyd.Nowa Era
słownik terminów biologicznych ukraińsko-polski, polsko-ukraiński 

Chemia
„To jest chemia 1”.Chemia ogólna i nieorganiczna. Zakres rozszerzony, M.Litwin, S.Styka-Wlazło, J.Szymońska – wyd. Nowa Era

Fizyka i astronomia
„Zrozumieć fizykę 1.”/rozszerzenie/  M.Braun, A.Byczuk, k.Byczuk, E.Wójtowicz, wyd.Nowa Era

Historia
„Zrozumieć przeszłość”. Starożytność i średniowiecze. Zakres rozszerzony, R.Kulesza, K.Kowalewski wyd.Nowa Era
„Zrozumieć przeszłość”. Dzieje nowożytne. Zakres rozszerzony.Cz.2, P.Klint, P.Galik, wyd.Nowa Era

WOS 
„W centrum uwagi.cz.1” /rozszerzenie/ A.Janicki, J.Kięczkowska, M.Menz, wyd.Nowa Era

Historia i społeczeństwo
„Poznać przeszłość. Ojczysty Panteon i ojczyste spory”,  T.Maćkowski,  wyd.Nowa Era
„Poznać przeszłość. Rządzący i rządzeni” , I.Janicka,  wyd.Nowa Era

Przyroda
„Przyroda. Metoda naukowa i wyjaśnienie świata …”, M.Galikowski, R.Hassa, M.Kaczmarzyk, A. i inni, wyd. Nowa Era

           Klasa III 
 
Język polski
 „Nowe Zrozumieć tekst-zrozumieć człowieka.Dwudziestolecie międzywojenne (awangarda)- powojenna nowoczesność ”, wyd.WSiP

Język ukraiński(książki do wypożyczenia w bibliotece szkolnej)
„Хрестоматія для ІІ класу загальноосвітнього ліцею„ Б.Гук, Варшава 2003р.
„Українська мова.Поглиблений практичний курс„ т.І і ІІ В.Василенко, Познань 2001р.
„До Джерел ... для І класу загальноосвітнього ліцею ” В.Соболь
„Шкільна граматика української мови„ М.Лесів, Варшава 1995р.

Język niemiecki
„Motive Deutsh  Neu 3”Kurs podstawowy i rozszerzony, D.A.Jarząbek, D.Koper, wyd.WSiP
 „Alles klar 2b Neu”.Zakres podstawowy /dla początkujących./, K.Łuniewska, U.Tworek, Z.Wąsik, wyd.WSiP

Język angielski
“Matura Explorer Pre-Intermediate”/dla początkujących/, J.Hughes, B.Polit, wyd.Nowa Era+Heinle Cengage Lerning
“Matura repetytorium. Poziom podstawowy i rozszerzony” /kontynuacja/M.Rosińska, L.Edwards, wyd.Macmillan
„Matura Explorer (3)Intermadiate” poziom rozszerzony, J.Hughes, B.Polit, wyd.Nowa Era+Heinle Cengage Lerning
/możliwość zamówienia  podręczników na początku roku szkolnego/

Język rosyjski
„Wot i my 2”  M.Wiatr-Kmieciak, S.Wujec, wyd.Wydawnictwo Szkolne PWN
„Wot i my 3” /rozszerzenie/ M.Wiatr-Kmieciak, S.Wujec, wyd.Wydawnictwo Szkolne PWN

Matematyka
„Matematyka 3” Zakres podstawowy,  W.Babiański, L.Chańko,J.Czarnowska, J.Wesołowska, wyd.Nowa Era
„Matematyka 3” Kształcenie ogólne w zakresie rozszerzonym W.Babiański, L.Chańko,wyd.Nowa Era

Geografia
„Oblicz geografii” cz. 3,/rozszerzenie/ R.Malarz, M.Więckowski, wyd. Nowa Era   +atlas geograficzny

Biologia
„Biologia 2”,/rozszerzenie/  F.Dubert, R.Kozik,  St.Krawczyk, M.Marko-Worłowska, Wł.Zamachowski, wyd.Nowa Era
„Biologia 3”,/rozszerzenie/  F.Dubert, M.Jurgowiak, M.Marko-Worłowska, Wł.Zamachowski, wyd.Nowa Era
słownik terminów biologicznych ukraińsko-polski, polsko-ukraiński 

Chemia
„To jest chemia 2”.Chemia organiczna. Zakres rozszerzony, M.Litwin, S.Styka-Wlazło, J.Szymońska – wyd. Nowa Era

Historia
„Zrozumieć przeszłość. Lata 1815-1939”.Cz.3. Zakres rozszerzony, P.Galik wyd.Nowa Era

Historia i społeczeństwo
„Poznać przeszłość. Wojna i wojskowość”, J.Centek,  wyd.Nowa Era

WOS 
„W centrum uwagi.cz.2” /rozszerzenie/  L.Czechowska, A.Janicki, K.Święcicki, wyd.Nowa Era

Przyroda
„Przyroda. Wielcy rewolucjoniści nauki …”,  wyd. Nowa Era

 

Сьогодні:

Середа, 08 грудня 2021

Вишиванка:

 • Вишиванка ...
 • Вишиванка ...
 • Вишиванка ...
 • Вишиванка ...
 • Вишиванка ...
 • Вишиванка ...
 • Вишиванка ...
 • Вишиванка ...
 • Вишиванка ...
 • Вишиванка ...
 • Вишиванка ...
 • Вишиванка ...
 • Вишиванка ...
 • Вишиванка ...
 • Вишиванка ...
 • Вишиванка ...
 • Вишиванка ...
 • Вишиванка ...
 • Вишиванка ...
 • Вишиванка ...
 • Вишиванка ...
 • Вишиванка ...
 • Вишиванка ...
 • Вишиванка ...
 • Вишиванка ...
 • Вишиванка ...
 • Вишиванка ...
 • Вишиванка ...
 • Вишиванка ...
 • Вишиванка ...
 • Вишиванка ...
 • Вишиванка ...
 • Вишиванка ...
 • Вишиванка ...
 • Вишиванка ...
 • Вишиванка ...
 • Вишиванка ...
 • Вишиванка ...
 • Вишиванка ...
 • Вишиванка ...
 • Вишиванка ...

Гості сайту:

На даний момент 11 гостей на сайті

Статистика:

1257584
СьогодніСьогодні82
ВчораВчора302
Цей тижденьЦей тиждень720
Цей місяцьЦей місяць2336
РазомРазом1257584